top of page

Har du serviceavtale?  Vi leverer trygghet til din bedrift!

Tenk deg en produksjonsstopp, eller at strømmen til pc´en går fordi det står på for mange varmeovner.

Dette kunne vært unngått med en kontroll og kartlegging av det elektriske anlegget, hvor en utbedring kunne vært gjort i en tidlig fase.

Om ikke så må det være tilfredsstillende at man kan ringe sin faste og kjente montør som kommer kjapt til stedet og utbedrer problemet.

 

Dette er trygghet med en serviceavtale! 

En serviceavtale kan være verdifullt

Som bruker av et elektrisk anlegg er man ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i orden og oppfyller de krav og forskrifter som er gitt.  Det er eier og bruker sitt ansvar å inneha eller og innhente nødvendig kompetanse om anlegget må vedlikeholdes, repareres, utvides og kontrolleres.  

Dine fordeler med serviceavtale fra oss

Med vår serviceavtale får du:

  • En fast montør og kontaktperson

  • Responstid innen 24 timer

  • Rabattert timepris i henhold til avtalens omfang

  • Rabattert pris på materiell og utstyr

  • Gunstig pris på internkontroll, elkontroll og termografering

Du får også:

Regelmessig profesjonell oppfølging av det elektriske anlegget med erfarne montører, med kompetanse innenfor fagområdet.

Kontor og lager i Råde og innredet servicebil slik at turer til grossist minimeres.

Råd, veiledning og oppfølging med gode løsninger for effektivisering, energibesparelse og arbeidsmiljø.

bottom of page