top of page

Komfyrvakt - en ekstra trygghet!

Nesten halvparten av alle brannutrykninger skyldes komfyrbrann.  

En komfyrvakt har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur.​

Timerfunksjon

Når komfyrvakten føler økt driftstemperatur på platetoppen, vil en innebygd timer starte. Etter 2 timer vil strømtilførselen bli slått av, selv om overoppheting ikke har skjedd. Dette skal hindre at man glemmer, eller forlater komfyren når platene står på. Hvis matlagingen skal gå utover 2 timer, vil lydgiver gi ett bip hvert 30. sekund siste fem minutter av to-timersperioden. I de siste fem minutter vil trykk på knappen utvide tiden med 30 minutter. Dette kan gjentas hvis matlaging ennå ikke er ferdig, og nytt varsel gjentar seg.

Overtemperatur

Det er satt en grense for hvor varmt det tillates på platetoppen. Utgangspunktet er at en stekepanne med fett ikke skal få bli så varm at den tar fyr. Ved overtemperatur vil komfyrvakten gi alarm med trippel pip hvert 5. sekund i 40 sekunder. Hvis knappen betjenes innen 30 sekunder etter alarm får du 5 minutter mer brukstid. Uten betjening av knapp vil komfyren bli slått av etter 30 sekunder.

Det er krav til komfyrvakt i alle elektriske anlegg fra 2010 eller senere. Det samme påbudet kommer om du oppgraderer kjøkkenet ditt. 

bottom of page