top of page

Femårsgaranti som gir deg trygghet

Vår femårsgaranti har mange fordeler.

Med vår femårsgaranti garanterer vi for kvaliteten av våre arbeider, materialer og utstyr.
Vi garanterer at vår leveranse oppfyller alle forskriftskrav og alle relevante bransjenormer.
Vi utbedrer alle mangler som meldes innen 5 år etter at tjenesten ble levert.
Utbedringen gjøres vederlagsfritt.

Dette betyr femårsgaranti

  • Garantien gjelder de produkter og arbeider Råde Elektro har levert og som omfattes av avtalen mellom Råde Elektro og kunden.

  • Garantien gjelder også reparasjonsarbeider dersom en mangel skulle oppstå.

  • Garantien omfatter ikke følgeskader.

  • Garantien gjelder utelukkende ved retting eller omlevering.

       Ved krav om erstatning, prisavslag eller andre misligholdbeføyelser gjelder lovens eller avtalens alminnelige regler

  • Garantien gjelder ikke dersom det er klart at leveransen er skadet som følge av feil bruk eller ytre påvirkning.

       (vannskader, følger av feil ved eksisterende installasjoner, med videre).

  • Garantien gjelder ikke lyskilder og tilsvarende produkter som må anses som forbruksartikler.

  • Garantien stilles av Råde Elektro, som en del av kontrakten med kunden. 

  • Krav under garantien må rettes til Råde Elektro.

bottom of page