top of page

Dette sjekkes i en el-kontroll

Du har sikkert hørt oppfordringene fra elektrobransjen om å foreta el-kontroller. Årsaken er at vi ønsker å hjelpe til med å sikre boligen din, selv om det juridiske ansvaret ligger hos deg som eier.

 

At en el-sjekk er viktig understreker nemlig statistikken. Nesten halvparten av alle norske boligbranner er knyttet til elektrisitet, og dermed kan el-kontrollen bokstavelig talt være livsviktig. Men hva sjekkes egentlig under en slik kontroll?

Hjertet i el-anlegget

Normalt starter kontrollen i anleggets sentrale enhet, nemlig sikringsskapet. Her ser elektrikeren etter varmegang, samtidig som skapets generelle tilstand kontrolleres. I tillegg kommer sjekk av strømmåler samt jordfeilbryter og overspenningsvern dersom man har dette installert.

Termografering

Både i sikringsskapet og ellers er termografering et viktig begrep. Termografering vil si å måle temperaturen på ledninger og elektrisk materiell, for å avdekke eventuell overbelastning. Termograferingen gjennomføres med laser.

Stikkontakter, lampepunkter og apparater

Videre sjekkes el-materiell utenfor sikringsskapet i boligen for feil. Hva som sjekkes avhengig av hvilke elektriske apparater du har hjemme hos deg, men for de aller fleste er det aktuelt å sjekke apparater som vaskemaskin, ovn, varmtvannsbereder, lysarmaturer og oppvaskmaskin. I tillegg måles ledninger og stikkontakter.

I nye hus er det krav om montering av kun jordede stikkontakter, men dette gjelder ikke for eldre boliger. Det er imidlertid ikke tillatt å blande jordede og ujordede stikkontakter på samme kurs i samme rom. Har du jordede produkter skal dessuten disse kobles til jordede kontakter, uansett hvor gammelt huset ditt er. På bad/vaskerom skal også alle kontakter være jordet uansett, og el-materiell må være godkjent for bruk i våtrom.

Tilstandsrapport

Underveis i kontrollen er det vanlig å tilby råd til boligeieren, selv for punkter som faller innenfor godkjenning. Et typisk råd er å begrense bruken av skjøteledninger og grenuttak, dersom slike brukes som en permanent løsning. For utstyr som i praksis er permanent montert, eksempelvis TVen din, skal man nemlig bruke fastmonterte stikkontakter.

Blir det oppdaget noe som ikke holder tilstrekkelig stand, registreres dette i en tydelig og oversiktlig tilstandsrapport. Huseier plikter i så fall å få feilene utbedret.

Redusert forsikring

Personell som utfører el-kontroller skal være autoriserte fagfolk som tilfredsstiller kravene til kompetanse og metode nedfelt i NEK 405-normserien. Så lenge din kontroll møter dette kravet er det vanlig for forsikringsselskaper å tilby reduksjon av premie når el-anlegget i en bolig har blitt ”friskmeldt”. Med andre ord er en el-kontroll også gunstig økonomisk i lengden, ved siden av den deilige vissheten man får om at alt er i orden.

bottom of page