Funksjonshemning

For mennesker med tap av, eller skade på, en kroppsdel eller sansefunksjon, utviklingshemming og cerebral parese, vil smarte
teknologiske løsninger spille en stor rolle i hverdagen. Vi har teknologien som hjelper deg å takle hverdagens oppgaver på enkle måter.

Eksempler på våre løsninger for et bedre liv med nedsatt funksjonsevne:

  • Hjemmebehandling via PC m/berøringsskjerm og kamera

  • Sensor og varsling ved fall og andre unormale hendelser

  • Alarmer og varsling ved varme, brann og vannlekkasje

  • Omgivelseskontroll, styring av lys og varme

  • Automatisk døråpner

  • Berøringsfrie og skoldefrie kraner med kontrastfarget håndtak, dusjtoalett og enkle løsninger tilpasset baderommet