Demens

For mennesker med kognitiv svikt og demens er det ekstra viktig at teknologien som brukes er enkel og intuitiv. Teknologien
skal ha som mål å gi den enkelte økt frihet, livskvalitet og trygghet. Vi har teknologien som gir demente i alle faser en bedre
hverdag.

Eksempler på våre løsninger for et bedre liv med demens:

  • Hjemmebehandling via PC m/berøringsskjerm og kamera

  • Sensor og varsling ved fall og andre unormale hendelser

  • Alarmer og varsling ved varme, brann og vannlekkasje

  • Omgivelseskontroll, styring av lys og varme

  • Døråpner og dørsensor som varsler ved behov

  • Berøringsfrie og skoldefrie kraner med kontrastfarget håndtak, dusjtoalett og enkle løsninger tilpasset baderommet