Alderdom

Ved hjelp av velferdsteknologi kan du sikre deg en enklere alderdom. Vi har løsninger som hjelper deg å huske store og små ting, sensorer og alarmer som varsler både deg og andre, og utstyr og teknologi som gjør hverdagen mye tryggere.

Eksempler på våre løsninger for et bedre liv med i alderdom:

  • Sensorer som varsler om fall eller

  • Åpent kjøleskap/utgangsdør

  • Egenregistrering av kliniske data som blodtrykk/vekt/blodsukker

  • Alarmer og varsling ved varme, brann og vannlekkasje

  • Videokommunikasjon med familie og helsepersonell

  • Automatisk døråpner med dørsensor som varsler ved behov

  • Berøringsfrie og skoldefrie kraner med kontrastfarget håndtak, dusjtoalett og enkle løsninger tilpasset baderommet