top of page

Skalerbare løsninger

I større næringsbygg med behov for større ladeanlegg er det viktig å tilpasse anlegget for en raskt økende antall elbiler. Det er også viktig å tenke fleksibilitet i forhold til mulig utbygging av ladeanlegget, samt å ha et system for overvåking og betalingsløsning.

Smarte betalingsløsninger

Med Cloudcharge kan man blant annet:

  • Sette opp tilgangskontroll

  • Ha forskjellig prising til forskjellige tider og forskjellige elbilister

  • Få oversikt over strømforbruk og ladetid

bottom of page