top of page

Behov for fleksibilitet.

På arbeidsplassen er det ofte flere ladebehov enn hjemme. Firma-elbilen må lades, ansatte og besøkende med ulike elbiler og ladebehov fortjener å kunne lade på en sikker måte - og sist men ikke minst skal utgiftene holdes et øye med.

Cloudcharge

Med Cloudcharge kan man blant annet:

  • Sette opp tilgangskontroll

  • Ha forskjellig prising til forskjellige tider og forskjellige elbilister

  • Automatisk fordele tilgjengelig strøm

  • Få oversikt over strømforbruk og ladetid

Tenk langsiktig

Med begrenset mengde strøm tilgjengelig og stadig nye elbilister er det viktig å velge ladeløsninger som ikke bare er tilpasset dagens behov, men også fremtidens økende elbilpark.

bottom of page